12 ปี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

"มุ่งมั่นสร้างเสริมพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างยั่งยืน"

กองอาคารสถานที่ ยินดีต้อนรับ

เราชาวกองอาคารสถานที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” เราจะมุ่งเน้นการดำเนินงานและการปฏิบัติงานต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมเอื้อให้นิสิตบุคลากรอยู่และเรียนอย่างมีความสุข

ถือเป็นความโชคดีที่เราได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บริหารและเพื่อนพี่น้องพนักงานทุกท่านที่มีเป้าหมายทิศทางการพัฒนาร่วมกัน ยึดมั่นหลักการทำงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วม “UPWECAN” จึงทำให้เราพัฒนาตนเองสามารถก้าวผ่านวิกฤติ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆได้ และพร้อมจะก้าวย่างต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อมหาวิทยาลัยของทุกคน

อ่านเพิ่มเติมระบบการให้บริการ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา


ธุรการ
สาธารณูปโภค
ความปลอดภัย
สวนและภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลสาธารณูปโภค


ตารางแสดงปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำ ปี 2565

เดือน 
อ่างเก็บน้ำ 1 
อ่างเก็บน้ำ 2 
อ่างเก็บน้ำ 3 
วันเก็บข้อมูล 
1390,000198,650200,00014/1/2565
2421,845183,252150,00011/2/2565
3399,563180,057100,00010/3/2565
4432,986270,382200,00020/4/2565
5536,156283,441306,00023/5/2565
6572,477313,912306,00020/6/2565
7620,905331,027330,00012/7/2565
8657,227342,435330,0008/8/2565
9657,227433,367330,00022/9/2565
10657,227433,367333,00026/10/2565
11    
12    

ดูข้อมูลย้อนหลัง

ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำประปา ปี 2565

เดือน 
ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.) 
124,325
225,641
322,631
424,158
526,160
631,092
730,860
835,688
942,196
1028,393
1123,338
120
 314,482

ดูข้อมูลย้อนหลัง

ตารางแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2565

เดือน 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) 
On Peak (kW) 
Off Peak (kW) 
Holiday (kW) 
ค่าไฟฟ้า (บาท) 
1828,641.491,974.841,421.881,540.373,060,886.62
2890,090.502,609.771,898.022,056.183,343,172.02
31,096,514.503,479.742,293.471,542.164,277,075.22
4940,509.004,356.043,484.832,019.623,643,455.60
51,013,999.504,073.402,689.231,779.644,242,547.87
61,427,743.505,274.723,490.043,053.786,008,991.13
71,354,586.005,258.953,784.872,151.405,528,474.02
81,434,651.994,473.303,394.922,356.475,934,431.22
91,314,195.004,473.863,355.392,117.096,455,243.01
10923,434.003,473.362,475.271,836.494,372,226.22
11997,006.803,871.462,753.921,556.564,913,335.14
12941,267.003,750.702,553.671,635.954,508,327.50
 13,162,639.28   56,288,165.57

ดูข้อมูลย้อนหลัง

ตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2565

เดือน 
ปริมาณขยะมูลฝอย (กก.) 
134,105
252,930
334,880
437,665
532,955
661,451
739,245
867,555
973,454
1058,028
1153,986
1279,550
 625,804.00

ดูข้อมูลย้อนหลัง