ระเบียบและข้อบังคับ

ช่องทางติดต่อกองอาคารสถานที่

  • ติดต่อด้วยตนเอง : อาคารอธิการบดี ชั้น 1
  • ทางโทรศัพท์ : 1060,1065
  • แฟกซ์ : 0-5446-690
  • Email address : groupmail@up.ac.th
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ของกองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ได้มีนโยบายในการพัฒนางานด้านบริการต่างให้ดียิ่งขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและนี่เป็นส่ว นหนึ่งของโครงการในการพัฒนาการให้บริการแก่ทุกๆคนที่มีความประสงค์อยากทราบข้อมูลของกองอาคาร ประกาศ ข่าวสาร ที่กองอาคารสถานที่มีส่วนรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อความ สะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลเพราะอินเตอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ
 ข่าวกิจกรรมกองอาคาร